Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 4. Sınıf
Seçilen Ünite: F.4.1. Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
Konu Seçiniz
F.4.1.0. Genel
F.4.1.1. Yer Kabuğunun Yapısı
F.4.1.2. Dünya’mızın Hareketleri

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2208

Test: 1150 (%52)
Boşluk Doldurma: 322 (%15)
Doğru Yanlış: 544 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)