Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 5. Sınıf
Seçilen Ünite: F.5.7. Elektrik Devre Elemanları
Konu Seçiniz
F.5.7.0. Genel
F.5.7.1. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
F.5.7.2. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2208

Test: 1150 (%52)
Boşluk Doldurma: 322 (%15)
Doğru Yanlış: 544 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)