BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 5. Sınıf
Seçilen Ünite: F.5.5. Işığın Yayılması
Konu Seçiniz
5.4.4. Sesin Yayılması
5.4.5. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
F.5.5.0. Genel
F.5.5.1. Işığın Yayılması
F.5.5.2. Işığın Yansıması
F.5.5.3. Işığın Maddeyle Karşılaşması
F.5.5.4. Tam Gölge
Güneş ve Ay Tutulması
Işık Nasıl Yayılır
Ses Boşlukta Yayılamaz
Ses Teknolojileri

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2219

Test: 1152 (%52)
Boşluk Doldurma: 323 (%15)
Doğru Yanlış: 552 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)