BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 5. Sınıf
Seçilen Ünite: 5.7.Yerkabuğunun Gizemi
Konu Seçiniz
5.7.0.Genel
5.7.1. Yer Kabuğunda Neler Var?
5.7.2. Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
5.7.3. Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
5.7.4. Hava, Toprak ve Su Kirliliği

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2219

Test: 1152 (%52)
Boşluk Doldurma: 323 (%15)
Doğru Yanlış: 552 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)