BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 6. Sınıf
Seçilen Ünite: 6.3.Maddenin Tanecikli Yapısı
Konu Seçiniz
6.3.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
6.3.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
6.3.3. Yoğunluk
Element ve Bileşikler
Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2219

Test: 1152 (%52)
Boşluk Doldurma: 323 (%15)
Doğru Yanlış: 552 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)