Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 6. Sınıf
Seçilen Ünite: 6.8.Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş
Konu Seçiniz
6.8.1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
6.8.2. Dünyamızın Katman Modeli
6.8.3. Dünyamızın Uydusu Ay

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2208

Test: 1150 (%52)
Boşluk Doldurma: 322 (%15)
Doğru Yanlış: 544 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)