BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 6. Sınıf
Seçilen Ünite: F.6.5. Ses ve Özellikleri
Konu Seçiniz
6.4.1. Işığın Yansıması
Aynalar ve Kullanım Alanları
F.6.5.0. Genel
F.6.5.1. Sesin Yayılması
F.6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
F.6.5.3. Sesin Sürati
F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin Soğurulması ve Yalıtım

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2219

Test: 1152 (%52)
Boşluk Doldurma: 323 (%15)
Doğru Yanlış: 552 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)