BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders: Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 6. Sınıf
Seçilen Ünite: F.6.5. Ses ve Özellikleri
Konu Seçiniz
F.6.5.0. Genel
F.6.5.1. Sesin Yayılması
F.6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
F.6.5.3. Sesin Sürati
F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2470

Test: 1188 (%48)
Boşluk Doldurma: 372 (%15)
Doğru Yanlış: 689 (%28)
Klasik: 177 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 44 (%2)