BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Kazanıma Göre Soru Seçimi

Bu sayfada kazanıma göre soru seçebilirsiniz.

Seçilen Ders:Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
Seçilen Sınıf: 7. Sınıf
Seçilen Ünite: F.7.4. Saf Madde ve Karışımlar
Konu Seçiniz
7.3.6. Kimya Endüstrisi
Bileşikler ve Formülleri
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Elementler ve Sembolleri
F.7.4.0. Genel
F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
F.7.4.2. Saf Maddeler
F.7.4.3. Karışımlar
F.7.4.4. Karışımların Ayrılması
F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Katman Elektron Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Kimyasal Bağ

GERİ

Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2219

Test: 1152 (%52)
Boşluk Doldurma: 323 (%15)
Doğru Yanlış: 552 (%25)
Klasik: 154 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 38 (%2)