F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.


Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.

Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.

1. Soru-1091
Düzenli spor yaptığı için kasları iyi gelişmiş sağlıklı bir insanın, çocuklarının aynı şekilde gelişmiş kas yapısına sahip olarak doğmadığı gözlenmiştir.
Bu gözlemden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sonradan kazanılan bu özelliğin kalıtsal olmadığına
B) Bireylerin dış görünüşünde çevrenin hiçbir etkisinin olmadığına
C) Ortam koşullarına uyum sağlayamayan canlıların yok olduğuna
D) Ortam koşullarına uyum sağlayan canlıların yaşama şansının fazla olduğuna

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
2. Soru-2421

Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah; gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlemlenmiştir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir?
A) Mutasyon
B) Modifikasyon
C) Adaptasyon
D) Doğal seçilim

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
3. Soru-2423
Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları araştıran bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisine yanıt aramalıdır?
I. Değişim etkeni kalıtsal olabiliyor mu?
II. Değişim etkeni ortadan kalktığında canlı eski hâline geri dönebiliyor mu?
III. Canlının genetik yapısında bir değişime neden oluyor mu?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
4. Soru-2431
Modifikasyon canlının genetik yapısını etkiler.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
5. Soru-2979
Bir öğrenci “DNA ve Genetik Kod” ünitesiyle ilgili şu posteri oluşturmuştur.

Dişi larvaların arı sütüyle beslenmesi sonucu kraliçe arı oluşurken polenle beslenmesi sonucunda işçi arıların oluşması

Himalaya tavşanının beyaz kıllarının bir kısmı kesildikten sonra bölgeye buz yastığı konduğunda, çıkan kılların siyah olması

Aynı genotipe sahip çuha bitkilerinden 15-20°C’de yetiştirilenlerin kırmızı, 30-35°C’de yetiştirilenlerin beyaz çiçek açması
Posterdeki örnekler incelendiğinde, aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açabilir.
B) Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen her değişiklik yavru döllere aktarılabilir.
C) Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerinde değişiklikler meydana gelebilir.
D) Çevresel faktörlerde değişiklik olmazsa bir türe ait canlıların genotipleri birbirinin aynısı olur.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.


Konuya Ait Tüm Kazanımlar

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3960

Test: 2003 (%51)
Boşluk Doldurma: 598 (%15)
Doğru Yanlış: 968 (%24)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)