F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.

F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.


Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.

Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.

1. Soru-2698
Dünyada temiz su kaynaklarının rezervi sonsuzdur.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
2. Soru-2699
Kömür çıkarılması oradaki bitki örtüsüne zarar vermektedir.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
3. Soru-2808
Kaynakların tasarruflu kullanımı hakkında aşağıdaki öğrencilerin vermiş oldukları bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Artan nüfus ile birlikte her geçen gün doğal kaynak sayısı azalmaktadır.
II. Ülkemizin kullandığı enerjinin yarısından fazlası ithal edilmektedir.
III. Fosil yakıtların oluşumu çok kısa sürede gerçekleşir.
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve II
D) I, II ve III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
4. Soru-2809
1. Daha fazla tüketim ürünü elde etmek
2. Ekonomik verimliliğin artırılması
3. Doğal kaynakların korunması    
Yukarıda verilenlerden hangileri sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarındandır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
5. Soru-2811
Öğretmen: Sürdürülebilir kalkınma için neler yapabiliriz?
Öğretmenin sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir?
I. Öğrenci: Fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır.
II. Öğrenci: Geri dönüşüme önem verilmelidir.
III. Öğrenci: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve II
D) I, II ve III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.


Konuya Ait Tüm Kazanımlar

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3966

Test: 2003 (%51)
Boşluk Doldurma: 598 (%15)
Doğru Yanlış: 968 (%24)
Klasik: 320 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 77 (%2)