F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.

F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.


Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.

Bu kazanıma ait Toplam: 5 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.

1. Soru-740
Asitler, Çinko (Zn) ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
2. Soru-1119
Aşağıda verilen kimyasal sembollerden şekillerin altına ne anlama geldiğini yazınız.
zararlı madde, aşındırıcı madde, patlayıcı madde, oksitlendirici madde, zehirli madde, çok zehirli madde, yanıcı madde, aşırı derecede yanıcı madde

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
3. Soru-1142
I. Limon Suyu
II. Tuz Ruhu   
III. Tuz + Su karışımı
IV. Amonyak
   
Yukarıdaki maddelerin yapısını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
A) I’in yapısında H+ iyonu bulunur
B) II, metallerle tepkimeye girmez
C) III, elektrik akımını iletir
D) IV, asitlerle tepkimeye girer

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
4. Soru-3316
Asitler mermer ve kumaşa etki eder.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
5. Soru-3516
Aşağıdaki kapların içerisinde bulunan sıvıların türü bilinmemektedir. Hangisinin asit hangisinin baz olduğunu anlayabilmek için de aşağıdaki deney yapılmıştır.
A sıvısından alınan birkaç damla sırasıyla metal ve cam yüzeylere damlatılıyor. Bir süre sonra cam yüzeyin aşınarak zarar gördüğü, metal yüzeyin ise zarar görmediği görülüyor.
B sıvısından alınan birkaç damla sırasıyla metal ve cam yüzeylere damlatılıyor. Bir süre sonra metal yüzeyin aşınarak zarar gördüğü cam yüzeyin ise zarar görmediği görülüyor.

Verilenlere göre;
I. A sıvısının pH değeri, B sıvısının pH değerinden büyüktür.
II. A sıvısı camı aşındırdığı için CH3COOH maddesi olabilir.
III. A ve B sıvılarının sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster

Bu kazanıma ait Toplam: 5 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.


Konuya Ait Tüm Kazanımlar

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3960

Test: 2003 (%51)
Boşluk Doldurma: 598 (%15)
Doğru Yanlış: 968 (%24)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)