F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.

F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.


Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.

Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 21 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.

1. Soru-1424
Aşağıdaki ifadelerde yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Isı alan bir maddenin hacmi artar.
B) Bütün sıvı maddelerin kaynama sıcaklığı aynıdır.
C) Erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
D) Ortam sıcaklığı arttıkça buharlaşma yavaşlar.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
2. Soru-1425
Maddelerin ısı aldığında hacimlerinin artmasına ♦ denir.
Etrafına ısı veren maddelerin hacimlerinin küçülmesine ► denir.
Güneş altında kalan gözlük camının düşmesi ⇔ sonucu oluşur.

Açıklamalarda boş bırakılan yerlere gelecek olan terimler hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Büzülme Büzülme Genleşme
B)
Genleşme Büzülme Genleşme
C)
Büzülme Genleşme Genleşme
D)
Genleşme Büzülme Büzülme

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
3. Soru-1426
I. Tren raylarının kışın büzülmesi
II. Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılması
III. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi
Verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
4. Soru-1427
 Ece 50 0C yi gösteren termometre ile ard arda iki işlem gerçekleştiriyor. İşlemler sonunda okunan değerler şekildeki gibidir.

Buna göre, termometre ile yapılan işlemler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Termometredeki sıvı önce büzülmüş, sonra genleşmiştir.
B) I. işlemde taneciklerin hareket hızı artmıştır.
C) Termometre önce ısı almış, sonra ısı vermiştir.
D) Termometredeki sıvı önce genleşmiş, sonra değişmemiştir.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
5. Soru-1428
Şekildeki tren rayları kış ayında yerleştirilmiştir.

Yerleşirken raylar arasında bir miktar boşluk bırakılmıştır.
Rayların arasında bir miktar boşluk bırakılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tren raylarındaki sürtünmeyi arttırmak
B) Tren raylarının maliyetini düşürmek
C) Raylar genleştiğinde şekil bozukluğunu önlemek
D) Trenin sarsılmasını sağlamak

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 21 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.


Konuya Ait Tüm Kazanımlar

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3966

Test: 2003 (%51)
Boşluk Doldurma: 598 (%15)
Doğru Yanlış: 968 (%24)
Klasik: 320 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 77 (%2)