BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konusu Detayları

F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Önerilen Süre:
10 ders saati
Konu / Kavramlar: Sesin yansıması, sesin soğurulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar
F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.
Kazanım Bileşenleri:
 • Sesin madde ile karşılaştığında iletilme, yansıma ve soğurulma olaylarının gerçekleşeceğini belirtme
 • Sesin yansımasını açıklama
 • Sesin soğurulmasını açıklama
 • Sesin yansıması ve soğurulmasının eş zamanlı gerçekleştiğini belirtme
 • Soğurulan sesin şiddetinin azaldığını belirtme
 • Farklı maddelerin sesi farklı oranda soğurduğunu ifade etme
 • Maddenin gözenekli yapısı ile sesin yansıma ve soğurulması arasındaki ilişkiyi belirtme
 • Maddenin sertliği ile sesin yansıma ve soğurulması arasındaki ilişkiyi belirtme
 • Sesin yansımasının ve soğurulmasının canlılar tarafından çevreyi algılamak için kullanıldığını belirtme
 • Sesin yansımasının ve soğurulmasının temel alındığı teknolojik uygulamalara örnekler verme
 • Yankı kavramını açıklama
 • Akis kavramını açıklama
F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
Kazanım Bileşenleri:
 • Ses yalıtımı kavramını açıklar
 • Sesin soğrulması ve yansıtılması ile ses yalıtımını ilişkilendirme
 • Ses yalıtımında kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklama
 • Ses yalıtımında mimari tasarımın önemini açıklar
F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.
Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara değinilir.
Kazanım Bileşenleri:
 • Gürültü kirliliğini açıklar.
 • Gürültü kirliliğini engellemeye yönelik çıkarım yapar
F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.
Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. Örneğin Süleymaniye Camisi’nin akustik mimarisine atıf yapılır.
Kazanım Bileşenleri:
 • Akustik kavramını açıklama
 • Akustik tasarımlara günlük yaşamdan örnekler verme
 • Kapalı yerlerde yankı oluşumunu engellemenin önemini belirtme
F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.
Kazanım Bileşenleri:
 • Ses yalıtımının önemini açıklama
 • Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara örnek verme
 • Sesin düz yüzeylerde yansıdığında daha şiddetli duyulduğunu belirtme
 • Sesin pürüzlü yüzeylerde yansıdığında farklı yönlere dağıldığını dolayısıyla daha az duyulduğunu belirtme
 • Ses yalıtımını sağlayacak tasarımlar yapar.
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)