BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi Konusu Detayları

F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi
Önerilen Süre: 10 ders saati
Konu / Kavramlar: Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre sorunları
F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.
Kazanım Bileşenleri:
 • İnsan etkisi ile oluşan çevre sorunlarını açıklama
 • İnsan etkisi ile oluşan çevre sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini listeleme
 • Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini belirtme
 • Çevre kirliliğini tanımlama
 • Hava kirliliğinin nedenlerini açıklama
 • Hava kirliliğinin sonuçlarını açıklama
 • Su kirliliğinin nedenlerini açıklama
 • Su kirliliğinin sonuçlarını açıklama
 • Toprak kirliliğinin nedenlerini açıklama
 • Toprak kirliliğinin sonuçlarını açıklama
 • Hava, su ve toprak kirliliğinin birbiriyle olan ilişkisini açıklama
 • Küresel ısınma kavramını açıklama
 • İklim değişikliğini ve etkilerini açıklama
 • İnsan etkisi ile oluşan çevre sorunlarına örnek verme
 • Çevre sorunlarının doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini açıklama
 • Çevre kavramını açıklama
F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.
Kazanım Bileşenleri:
 • Yakın çevresindeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin önerileri sunma
 • Su kirliliğine ilişkin çözüm önerileri sunma
 • Hava kirliliğine ilişkin çözüm önerileri sunma
 • Toprak kirliliğine ilişkin çözüm önerileri sunma
F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.
Kazanım Bileşenleri:
 • İnsan faaliyetleri ile gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarını tahmin etme
F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.
Kazanım Bileşenleri:
 • İnsan çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarına örnekler verme
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)