BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu Detayları

F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
Önerilen Süre:
6 ders saati
Konu / Kavramlar: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül
F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
Kazanım Bileşenleri:
 • Atom kavramını açıklama
 • Atomun çekirdek ve çekirdek etrafındaki elektron bulutundan oluştuğunu belirtme
 • Atom çekirdeğinde proton ve nötronların bulunduğunu belirtme
 • Protonların özelliklerini açıklama
 • Nötronların özelliklerini açıklama
 • Elektronların özelliklerini açıklama
 • Aynı elementin atomlarında proton sayısı sabit kalırken, elektron ve nötron sayısının değişebileceğini belirtme
 • Atom numarası kavramını açıklama
 • Farklı elementlerin atomlarının çekirdeklerinde farklı sayıda proton olduğunu belirtme
 • Atomların ilk üç enerji katmanında yer alabilecek maksimum elektron sayılarını belirtme
 • Maddenin taneciklerinin atomlar veya atomlardan oluşan moleküller olduğunu belirtme
 • Katman kavramını açıklama
 • Atom altı parçacıkları listeleme
 • Elektronların çekirdeğin çevresindeki katmanlarda bulunduğunu belirtme
 • Nötr atom kavramını açıklama
 • Nötr atomların proton, nötron ve elektron sayılarıyla ilgili problem çözme
 • Proton, nötron ve elektron sayısı verilen bir atomun modelini oluşturma
 • Modeli verilen bir atomun proton, nötron ve elektron sayılarını belirleme
 • Atomda bulunan proton ve elektronlar arasında elektriksel bir çekim kuvveti olduğunu açıklama
F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
a. Atom teorileri ile ilgili ayrıntıya girilmez.
b. Bilimsel bilginin zamanla değişebileceğine vurgu yapılır.
c. Bilimsel bilgi türlerinden teori hakkında genel bilgi verilir.

Kazanım Bileşenleri:
 • Demokritos'un atom kavramı ile ilgili düşüncelerini açıklama
 • Dalton Atom Modeli'ni açıklama
 • Thomson Atom Modeli'ni açıklama
 • Rutherford Atom Modeli'ni açıklama
 • Nötronun keşfini açıklama
 • Bohr Atom Modeli'ni açıklama
 • Modern Atom Teorisi'ni açıklama
 • Atom modellerini tarihsel olarak sıralama
 • Atom modeli ile modeli ortaya atan bilim insanını eşleştirme
 • Atom ve atomun yapısıyla ilgili bilgilerin geçmişten günümüze değiştiğini açıklama
 • Geçmişten günümüze ortaya atılan atom teorilerini ve atomla ilgili buluşları listeleme
 • Teori kavramını açıklama
F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
Kazanım Bileşenleri:
 • Molekül kavramını açıklama
 • Verilen bir molekül modelindeki atom sayısını belirleme
 • Verilen bir molekül modelinde kaç farklı tür atom olduğunu belirleme
F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.
Kazanım Bileşenleri:
 •  Molekül modelleri oluşturma
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)