BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.7.4.3. Karışımlar Konusu Detayları

F.7.4.3. Karışımlar Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.7.4.3. Karışımlar
Önerilen Süre:
6 ders saati
Konu / Kavramlar: Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü), heterojen karışım, çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler
F.7.4.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceği vurgulanır.
Kazanım Bileşenleri:
 • Karışım kavramını açıklama
 • Karışımları oluşturan maddelerin fiziksel değişime uğradığını belirtme
 • Karışımların saf madde olmadığını belirtme
 • Karışımlara örnek verme
 • Karışımları homojen ve heterojen olarak sınıflandırma
 • Homojen karışımları açıklama
 • Heterojen karışımları açıklama
 • Homojen ve heterojen karışımları ayırt etme
 • Saf maddelerle karışımları ayırt etme
 • Homojen karışımlara örnek verme
 • Heterojen karışımlara örnek verme
 • Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtme
F.7.4.3.2. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
Kazanım Bileşenleri:
 • Çözücü ve çözünen kavramlarını açıklama
 • Günlük yaşamda karşılaşılan çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlama
 • Verilen çözeltilerde çözücü ve çözüneni belirleme
 • Katı-sıvı çözeltilere örnek verme
 • Gaz-gaz çözeltilere örnek verme
 • Alaşımı açıklama
 • Katı-katı çözeltilere örnek verme
 • Sıvı-sıvı çözeltilere örnek verme
 • Gaz-sıvı çözeltilere örnek verme
 • Alaşımlara örnek verme
F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
a. Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık faktörlerine değinilir.
b. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken kavram gruplarına vurgu yapılır.

Kazanım Bileşenleri:
 • Çözünme olayını açıklama
 • Karıştırmanın çözünme hızına etkisini deneyle gösterme
 • Temas yüzeyinin alanının çözünme hızına etkisini açıklama
 • Karıştırmanın çözünme hızına etkisini açıklama
 • Sıcaklığın çözünme hızına etkisini deneyle gösterme
 • Temas yüzeyinin alanının çözünme hızına etkisini deneyle gösterme
 • Sıcaklığın çözünme hızına etkisini açıklama
 • Verilen deney düzeneklerinde çözünme hızını karşılaştırma
 • Çözünme hızını açıklama
 • Bir deneyde bulunan değişkenleri açıklama
 • Tasarlanan bir deneyde değiştirilecek, kontrol edilecek ve gözlenecek değişkenleri belirleme
 • Bağımlı değişken kavramını örneklerle açıklama
 • Bağımsız değişken kavramını örneklerle açıklama
 • Kontrol edilen değişken kavramını örneklerle açıklama
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)