BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.7.1.1. Uzay Araştırmaları Konusu Detayları

F.7.1.1. Uzay Araştırmaları Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.7.1.1. Uzay Araştırmaları
Önerilen Süre:
8 ders saati
Konu / Kavramlar: Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar.
a. Yapay uydulara değinilir.
b. Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir.

Kazanım Bileşenleri:
 • Uzay teknolojilerini açıklama
 • Uzay çalışmaları için roketlerin kullanıldığını belirtme
 • Uzay sondalarını açıklar
 • Yapay uydu çeşitlerini listeleme
 • Uzay istasyonu kavramını açıklama.
 • Uzay teleskobu kavramını açıklama.
 • Yapay uyduları kullanım amaçlarına göre sınıflandırır
 • Türkiye'nin uzaya gönderdiği uyduları amaçlarına göre sınıflandırır
 • Türkiye'nin uzaya gönderdiği haberleşme (TÜRKSAT) uydularını listeleme.
 • Türkiye'nin uzaya gönderdiği yer gözlem (TÜBİTAK) uydularını listeleme.
 • Türkiye'nin uzaya gönderdiği uyduları kullanım durumlarına göre sınıflandırma
F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
Kazanım Bileşenleri:
 • Uzay enkazı kavramını açıklama
 • Uzay kirliliği kavramını açıklama.
 • Uzay kirliliğinin sebeplerini listeleme.
 • Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtme.
 • Uzay kirliliğinin önlemek için çözümler sunma
F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kazanım Bileşenleri:
 • Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklama.
F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.
a. Teleskop çeşitlerine değinilir.
b. Işık kirliliğine değinilir.

Kazanım Bileşenleri:
 • Teleskop kavramını açıklama.
 • Telekop'u bulundukları konuma göre sınıflandırma
 • Yer tabanlı teleskop kavramını açıklama
 • Telekopları kullandıkları ışık aralığına göre sınıflandırma
 • Optik telekop kavramını açıklama.
 • Optik teleskopları çalışma prensiplerine göre sınıflandırma
 • Mercekli telekop kavramını açıklama.
 • Aynalı teleskop kavramını açıklama.
 • Kullanılan uzay ve Yer tabanlı optik teleskoplara örnekler verir.
 • Radyo teleskop kavramını açıklama.
 • Kullanılan radyo teleskoplarına örnek verir.
 • Işık kirliliği kavramını açıklama.
 • Işık kirliliğinin sebeplerini listeleme.
 • Doğru ışık kullanımı açıklama.
 • Işık kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları listeleme.
 • Işık kirliliğini önlemek için çözümler tasarlama.
 • Gözlemevi (rasathane) kavramını açıklama.
 • Gözlemevi kurulmasında konum seçimi için gerekli şartları listeleme.
 • Türkiye'deki gözlemevlerine örnekler verir.
F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
a. Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.
b. Batılı astronomlar ve Türk-İslam astronomlarının katkılarına değinilir.

Kazanım Bileşenleri:
 • Teleskopların gök bilimdeki önemi açıklama.
 • Batılı ve Türk İslam gök bilimcilerini astronomiye olan katkılarıyla birlikte listeleme.
F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.
Kazanım Bileşenleri:
 • Basit bir teleskop modeli tasarlama.
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)