BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.6.8. Uygulamalı Bilim Ünitesi Detayları

F.6.8. Uygulamalı Bilim Ünitesine ait detaylar, ünite konuları. Konu detayları ve konuya dahil kazanımlar için lütfen konu adına tıklayınız.

Açıklama

F.6.8. Uygulamalı Bilim / Fen ve Mühendislik Uygulamaları
Bu ünitede öğrencilerin; daha önceki ünitelerde ele alınan konulara ilişkin problemlerin farkına varmaları, problemleri tanımlamaları, alternatif çözüm yollarını belirlemeleri ve bu çözüm yollarını karşılaştırarak en uygun olanı belirleyerek bir ürün ortaya çıkarmaları ve bu ürünü en etkili şekilde sunmaları beklenmektedir. Ünite sonunda ortaya çıkacak ürünlerin bilim şenliği gibi etkinliklerle sunulması önerilmektedir.
F.6.8.1. Uygulamalı Bilim
Önerilen Süre: 12 ders saati
F.6.8.1.1. Günlük hayattan bir problemi tanımlar.
a. Problemin günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik olması istenir.
b. Bu aşamada problemin malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alınması beklenir.
c. Problemlerin, eğitim öğretim yılının başından itibaren ders kapsamında yer alan konularla ilişkili olması beklenir.

F.6.8.1.2. Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçer.
F.6.8.1.3. Ürünü tasarlar ve sunar.
a. Ürün tasarımı ve yapımı okul ortamında yapılır.
b. Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bu denemeler sonucunda elde ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenmektedir.

F.6.8.1.4. Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır.
Örneğin ürüne isim bulur, ürün tanıtımı için gazete, İnternet veya televizyon reklamı tasarlar.

Konular

F.6.8. Uygulamalı Bilim Ünitesine ait konular aşağıda listelenmiştir. Konuya tıklayarak konu içeriğini ve konuya ait kazanımları görebilirsiniz...

Üniteye Ait Sorular Tüm Üniteler Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3966

Test: 2003 (%51)
Boşluk Doldurma: 598 (%15)
Doğru Yanlış: 968 (%24)
Klasik: 320 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 77 (%2)