BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Berber koltuğu Oksij

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Pascal prensibine örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A
Kazanım: F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Yandaki balonun X ve

Yukarıdaki balonun X ve Y noktalarındaki basınçlar eşit ve P kadardır. Balona 1 ve 2 ile gösterilen yerlerden eşit kuvvetler uygulanınca X ve Y noktalarındaki basınçlar sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir?
A) 2P, 3P
B) 3P, 3P
C) 2P, P
D) 4P, 2P

Cevap: B
Kazanım: F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: Gazlar üzerine etki eden basıncı eşit ve her yöne ilettikleri için X ve Y noklarındaki basınçlar eşit olacaktır.
3.Soru
Eşit hacim bölmelend
Eşit hacim bölmelendirilmiş X kabı tamamen su ile doludur. X kabında bulunan su, X kabı ile eşit hacim bölümlerine sahip aşağıdaki I, II ve III numaralı kaplara eşit miktarda paylaştırılıyor.

Başlangıçta X kabında bulunan suyun kabın tabanına yaptığı basınç 4P olduğuna göre I, II ve III numaralı kaplardaki suyun tabana yaptığı basınç sırasıyla ne olur?
A) 4P, 3P, P
B) P, 2P, 4P
C) 2P, P, 4P
D) 4P, 2P, P

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: Kaplara eşit miktarda paylaştırılacağı için 12 bölmesi dolu olan kaptan her bir kaba 4'er bölmelik su düşer.

Her bölme derinliğin tabana yaptığı basıncı P diye ifade edersek. I. kaptaki sıvı tabanına etki eden basınç 4P, II. kaptaki sıvı tabanına etki den basınç 2P ve III. kaptaki tabana etki eden basınç ise P kadar olur.
4.Soru
Su dolu olan şekilde

Su dolu olan şekildeki kabın Z, Y ve X noktalarına etki eden sıvı basınçlarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Z = Y > X
B) Z = Y = X
C) Y > Z > X
D) X > Y > Z

Cevap: B
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: Aynı sıvı içerisinde bulundukları için ve açık uçtan olan derinlik hepsinde de eşit olduğu için noktalara etki eden basınçlar eşittir.
5.Soru
Yanda verilen kap te
Aşağıda verilen kap ters çevrilir ise aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur?
A) Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı artar.
B) Cismin zemine yaptığı basınç artar.
C) Sıvı yüksekliği artar.
D) Kabın ağırlığı artar.

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: Kabın içerisindeki sıvı miktarı değişmeyeceği için kabın ağırlığı değişmez...
6.Soru
İçerisinde su ve zey

İçerisinde su ve zeytinyağı bulunan özdeş kaplara eşit derinlikte olacak şekilde A ve B noktalarından özdeş delikler açılıyor. Sıvıların zemindeki ilerleme miktarı da şekildeki gibi olduğuna göre;
I. B noktasındaki sıvı basıncı A noktasındaki sıvı basıncından daha fazladır.
II. X1 mesafesi Y1 mesafesinden daha büyüktür.
III. A noktasına etki eden sıvı basıncı zamanla azalır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyüktür.)
 
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: C
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
İçerisinde su ve zeytinyağı bulunan özdeş kaplara eşit derinlikte olacak şekilde A ve B noktalarından özdeş delikler açılıyor. Sıvıların zemindeki ilerleme miktarı da şekildeki gibi olduğuna göre;
I. B noktasındaki sıvı basıncı A noktasındaki sıvı basıncından daha fazladır.
II. X1 mesafesi Y1 mesafesinden daha büyüktür.
III. A noktasına etki eden sıvı basıncı zamanla azalır.
I. yanlıştır. A ve B noktaları h kadar derinlikte olmalarına rağmen zeytinyağının yoğunluğu sudan az olduğu için B noktasındaki basın A noktasındakinden daha az olur.
II. doğrudur. A noktasındaki basınç B noktasına etki eden basınçtan fazla olduğu için X1 mesafesi daha büyük olacaktır. Yani basıncın fazla olduğu noktadan sıvı daha uzağa fışkıracaktır.
III. doğrudur. Su delikten fışkırdıkça kaptaki su azalacağı için A noktasının derinliği de azalacak bu sebeple A noktasındaki basınç zamanla azalacaktır.
7.Soru
Sıvı basıncının sıvı
Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olup olmadığını deney yaparak gözlemlemek isteyen Sema, aşağıda verilen kaplardan hangi ikisini seçerse amacına ulaşamaz?
A) X ve Z
B) Y ve Z
C) X ve Y
D) Z ve T

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: Sıvı basıncının yoğunluğa bağlı olup olmadığını gözlemlemek için sadece yoğunluğu (cinsi) farklı derinlikleri aynı kapları kullanmalıyız. Bu şartlara uymayan tek seçenek Z ve T'nin olduğu seçenektir.
8.Soru
Aşağıda verilen harf
Aşağıda verilen harfler ters çevrilir ise sırası ile zemine yaptıkları basınç nasıl değişir?
A) Değişmez Artar Artar
B) Artar Artar Artar
C) Azalır Azalır Artar
D) Değişmez Artar Azalır

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: Harfleri belirtildiği gibi ters çevirirsek aşağıdaki gibi olacaktır. Harflerin kütleleri değişmediği için ağırlıkları sabittir. Önceki durumuna göre baktığımızda; K harfinin yüzey alanında değişme olmadığından tabana yaptığı basınç değişmez. L harfinin yüzey alanı ilk duruma göre azalacağından yere yapacağı basınç artacaktır. M harfinin ise yüzey alanı ilk duruma göre daha fazla olduğundan yere yaptığı basınç azalacaktır.
9.Soru
Günlük hayatta basın
Günlük hayatta basıncın artmasını veya azalmasını istediğimiz durumlar vardır. Buna göre;
I. Çivilerin ucunun sivri olması
II. İş makinelerinin geniş tekerlekli olması
III. Ördeklerin perde ayaklı olması
Yukarıda maddeler hâlinde verilen olaylardan hangisi ya da hangileri basıncı artırmaya yöneliktir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A
Kazanım: F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: I. Çivilerin ucunun sivri olması (Basıncı artırır)
II. İş makinelerinin geniş tekerlekli olması (Basıncı azaltır)
III. Ördeklerin perde ayaklı olması (Basıncı azaltır)
10.Soru
Özdeş küpler ile olu
Özdeş küpler ile oluşturulan aşağıdaki cisimlerden hangisinin zemine yaptığı basınç en büyüktür?
A)
B)
C)
D)

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm: En büyük basınç yapması için; taban yüzey alanının en küçük ağırlığının ise en büyük olduğu duruma bakmak gereklidir. Bu nedenle; en büyük basınca sahiptir.

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3692

Test: 1786 (%48)
Boşluk Doldurma: 579 (%16)
Doğru Yanlış: 941 (%25)
Klasik: 313 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 73 (%2)