BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Aşağıdaki kapların i
Aşağıdaki kapların içerisinde bulunan sıvıların türü bilinmemektedir. Hangisinin asit hangisinin baz olduğunu anlayabilmek için de aşağıdaki deney yapılmıştır.
A sıvısından alınan birkaç damla sırasıyla metal ve cam yüzeylere damlatılıyor. Bir süre sonra cam yüzeyin aşınarak zarar gördüğü, metal yüzeyin ise zarar görmediği görülüyor.
B sıvısından alınan birkaç damla sırasıyla metal ve cam yüzeylere damlatılıyor. Bir süre sonra metal yüzeyin aşınarak zarar gördüğü cam yüzeyin ise zarar görmediği görülüyor.

Verilenlere göre;
I. A sıvısının pH değeri, B sıvısının pH değerinden büyüktür.
II. A sıvısı camı aşındırdığı için CH3COOH maddesi olabilir.
III. A ve B sıvılarının sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B
Kazanım: F.8.4.4.5. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
Konu: F.8.4.4. Asitler ve Bazlar
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Dünya’nın şekli kutu
Dünya’nın şekli kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Dünya’nın bu şeklinin özel adı “geoid”dir. Dünya’nın şeklinin tam bir küre olmaması nedeniyle yer çekimi kuvveti kutuplarda en fazladır. Kutuplardan ekvatora doğru gelindikçe kütleye etki eden yer çekimi kuvveti (ağırlık) azalır.
Bir araştırmacı, Kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaşandığı zaman dilimlerinde aynı kıyafet ve ayakkabılarla Yengeç Dönencesi üzerindeki bir şehirde ve Kuzey Kutbu’nda karda yürürken oluşan ayak izlerinin farklı derinlikte olduğunu fark etmiştir.
Kuzey Kutbu’ndaki ayak izinin daha derin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? (Araştırmacının kütlesi, her iki durumda da aynıdır.)
A) Yüzeye etki eden toplam kuvvet arttıkça yüzeye uygulanan basınç azalır ve ayak izinin derinliğinin azalmasına sebep olur.
B) Yer çekimi kuvvetinin azaldığı durumlarda yüzeye etki eden kuvvetin değeri arttığı için ayak izinin derinliği de artar.
C) Birim alana dik olarak etki eden kuvvet azaldıkça ayak izi derinliği de azalır.
D) Ayakkabının taban alanı arttıkça birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvet azalır ve ayak izi derinliği de azalır.

Cevap: C
Kazanım: F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
3.Soru
Ağırlıkları aynı ola
Ağırlıkları aynı olan eşit hacim bölmeli kaplara aşağıda belirtilen yüksekliklerde aynı sıvıdan konulmuştur.

Bu kapları kullanarak katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili deneyler yapılacaktır.
Yapılacak deneyler ile ilgili,

I. K ve L kapları kullanılarak “Katıların ağırlığı arttıkça yüzeye uyguladığı basınç artar.” hipotezinin doğruluğu ispatlanabilir.
II. Sıvı miktarının, sıvı basıncını etkilemediğini ispatlamak için M ve N kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları karşılaştırılabilir.
III. Katı cisimlerin bulunduğu yere uyguladığı basıncın, temas yüzey alanına bağlı olduğunu ispatlamak için K ve M kapları kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
4.Soru
Bir konuyu araştırma
Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. Deneyin bazı aşamaları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bu deneyden elde edilen verilere bakılarak,
I. Atmosferi oluşturan gazlar, atmosfer içindeki varlıklara basınç uygular.
II. Sıvının derinliği arttıkça, uyguladığı basınç da artar.
III. Sıvılar üzerine etki eden basıncı aynen her yöne iletir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: D
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
5.Soru
Kalıtım konusunu anl
Kalıtım konusunu anlatan Songül Öğretmen, aşağıdaki örnekleri verip bazı sorular sormuştur.
1. Örnek:
Bezelyelerde sarı tohum rengi baskın alel ile, yeşil tohum rengi çekinik alel ile taşınır. Tohum rengi bakımından genotipleri bilinmeyen iki bezelye çaprazlandığında oluşabilecek genotip oranları yandaki grafikte verilmiştir. Çaprazlanan bezelyeler hakkında bu özellik bakımından kesin olarak söyleyebileceğimiz şeyler nelerdir?
2. Örnek:
Kalıtsal bir karakterin belirlenmesinde görev alan genlerin baskın ya da çekinik olması canlının fenotipinin oluşmasında etkilidir. Baskın genle taşınan bir karakter, o genin bulunduğu her durumda fenotipte ortaya çıkar. Çekinik genle taşınan bir karater ise yalnızca saf döl durumunda fenotipte etkisini gösterir. Kalıtsal bir karakterin çekinik genle taşındığını kesin olarak belirleyebildiğimiz durumlara bir örnek veriniz.
Buna göre Songül Öğretmen’in sorularına verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur?
A) 1. örnekte anlatılan durum, genotipinde farklı özellikte aleller bulunduran iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda oluşmuştur.
B) Birinci kuşakta ortaya çıkan fenotip, iki ebeveynin fenotipinden farklı ise birinci kuşağın fenotipini oluşturan aleller çekinik özelliktedir. Bu durum, 2. örneğin sorusunun cevabıdır.
C) 1. örnekteki sonucun oluşmasını sağlayan bezelyelerden en az biri saf döl genotipe sahiptir.
D) Kalıtsal bir özellik açısından fenotipleri farklı olan iki ebeveynin çocuğu, ebeveynlerden biriyle aynı fenotipte olur. Bu fenotipin oluşmasını sağlayan gen kesinlikle baskın özelliktedir, diğer ebeveynin fenotipini oluşturan gen ise çekiniktir. Bu durum 2. örneğin cevabıdır.

Cevap: B
Kazanım: F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm:
6.Soru
Emre, cep telefonund
Emre, cep telefonundaki bir uygulamadan yararlanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini yılın farklı tarihlerinde hesaplıyor. Elde ettiği verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) L tarihinde, ekvator üzerindeki bir şehirde bulunan bir cismin öğle saatindeki gölge boyu sıfırdır.
B) Emre’nin yaşadığı şehir Oğlak Dönencesi’nin olduğu yarım kürededir.
C) Emre’nin yaşadığı şehre, güneş ışınlarının geliş açısının en büyük olduğu tarih K’dir.
D) Emre’nin yaşadığı şehir Kuzey yarım kürede ise eşit miktar güneş ışınının P tarihinde aydınlattığı alanın büyüklüğü, K tarihinde aydınlattığı alanın büyüklüğünden azdır.

Cevap: A
Kazanım: F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
Konu: F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
Açıklama/Çözüm:
7.Soru
Uçurtmaların çalışma
Uçurtmaların çalışma prensibi ile ilgili şu bilgiler verilmiştir.
• Yükseltici hava hareketlerinin olduğu bölgelerde havalanırken, alçaltıcı hava hareketlerinin olduğu bölgelerde havalanmamaktadır.
• Yatay yönlü hava akımı yönünde uçurulamazken hava akımına karşı yönde uçurulabilmektedir.
Aşağıda birbirine komşu olan bazı bölgelerin aynı günün aynı saatlerine ait sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre verilen sıcaklık değerleri yaşanırken bu bölgelerde uçurtma uçurmak isteyen Hasan aşağıdakilerden hangisini yaparsa, amacına ulaşabilir?
A) Doruktepe’den uçurtmayı havalandırıp Kavaklık yönünde uçurabilir.
B) Kavaklık’tan uçurtmayı havalandırıp Üzümlü’ye doğru uçurabilir.
C) Doruktepe’den uçurtmayı havalandırıp Üzümlü’ye doğru uçurabilir.
D) Üzümlü’den uçurtmayı havalandırıp Kavaklık’a doğru uçurabilir.

Cevap: D
Kazanım: F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
Konu: F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
Açıklama/Çözüm:
8.Soru
Bir öğrencinin yapmı
Bir öğrencinin yapmış olduğu etkinlik aşağıdaki gibidir. Tabağın içerisine mürekkep ile renklendirilmiş bir miktar su koyuyor. Tabağın zeminine yanmakta olan bir mum bırakıyor ve mumun üzerine bir su bardağı kapatıyor. Bir süre sonra mürekkepli suyun bardağın içinde yükseldiğini gözlemliyor.

Buna göre öğrencinin yaptığı bu etkinlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Akışkanların basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere hareket etme eğiliminde olduğunu kanıtlamıştır.
B) Mumun yanması ile bardağın içindeki gaz miktarı artmıştır.
C) Yanmakta olan mum, bardağın içindeki gaz basıncını düşürmüştür.
D) Açık hava basıncının etkisiyle su bardağın içinde yükselmiştir.

Cevap: B
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
A şehrine ait 5 günl
A şehrine ait 5 günlük sıcaklık ve basınç değerleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Hava sıcaklığı artıkça atmosferdeki gazlar yeryüzüne daha az basınç uygular.
B) Çarşamba günü A şehrine doğru rüzgâr oluşur.
C) Pazartesi ve cuma günü hava sıcaklığı düştüğü için A şehrinde yağmur yağabilir.
D) Cuma günü oluşacak yatay yönlü hava hareketi A şehrinden çevre şehirlere doğru gerçekleşir.

Cevap: A
Kazanım: F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
Konu: F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
Açıklama/Çözüm:
10.Soru
Canlıların istenilen
Canlıların istenilen özelliklere sahip olması için başka bir canlıdan alınan genin canlıya aktarılmasına gen aktarımı denir.
Yabancı A ırkına sahip inekler günlük ortalama 35 litre süt vermekte ancak etleri lezzetli olmamaktadır.
Yerli B ırkına sahip inekler günlük ortalama 20 litre süt vermekte ancak etleri çok lezzetli olmaktadır.
A ve B ırkı inekler üzerinde aşağıdaki çalışma yapılmıştır.


Bu işlem sonucunda yerli B ırkı ineklerin günlük ortalama 35 litre süt ürettiği gözlemlenmiştir.
Buna göre verilenler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Çok süt üretme geni A ırkı inekten alındıktan sonra bu inekler süt üretemezler.
B) Yapılan bu çalışma sonucunda bir türün ıslah edilmesi sağlanmış ve süt verimi artırılmıştır.
C) Bu uygulama geleneksel ıslah yöntemleriyle yapılmıştır.
D) Gen aktarımı sayesinde yerli B ırkı ineklere gen tedavisi uygulanmıştır.

Cevap: B
Kazanım: F.8.2.5.2. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
Konu: F.8.2.5. Biyoteknoloji
Açıklama/Çözüm:

Yardım
GÜNCELLEMELER:
  • Soru alanına yazı boyutu büyütme/küçültme özelliği eklendi.
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3503

Test: 1719 (%49)
Boşluk Doldurma: 544 (%16)
Doğru Yanlış: 898 (%26)
Klasik: 271 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 71 (%2)