BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Geçmişten günümüze g
Geçmişten günümüze geliştirilen atom modelleri ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) A) İlk atom modelini geliştiren Dalton’a göre atom, içi dolu berk küreler şeklindedir.
B) B) Rutherford, elektronların pozitif yüklü çekirdeğin etrafında dolanmakta olduğunu açıklamıştır.
C) C) Thomson’a göre atom, dışı tamamen pozitif bir küre olup elektronlar küre içerisine gömülü hâldedir.
D) D) Geçmişte geliştirilen modellerin hiçbiri günümüzde kullanılmamaktadır.

Cevap: D
Kazanım: F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
Konu: F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Aşağıda verilenlerde
Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir?
A) A) Proton
B) B) Nötron
C) C) Elektron
D) D) Molekül

Cevap: D
Kazanım: F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
Konu: F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı
Açıklama/Çözüm:
3.Soru
Tuna ve Irmak fen bi
Tuna ve Irmak fen bilimleri laboratuvarında öğretmenlerinin kontrolünde bir deney yapıyorlardı. Beherglasın içine koydukları saf bir sıvıyı ispirto ocağı üzerinde ısıttılar. Sıvı kaynamaya başladıktan sonra sıvının sıcaklığını ölçüp kaydettiler. Bu ölçümden 20 dakika sonra sıvının sıcaklığını tekrar ölçüp kaydettiler.
Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Irmak ve Tuna’nın yaptığı ilk sıcaklık ölçümüyle ikinci sıcaklık ölçümü arasında nasıl bir ilişki olabilir? Tahmin ederek aşağıdaki sonuçlardan birini işaretleyiniz ve sebebini yazınız.
[  ] Kaynama noktası düşmüştür.
[  ] Kaynama noktası değişmemiştir.
[  ] Kaynama noktası yükselmiştir.
Kazanım: F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
Konu: F.5.4.2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Açıklama/Çözüm: Kaynama noktası değişmemiştir. Çünkü saf sıvılar için kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir, madde miktarına, zamana vb... göre değişiklik göstermez. Madde cinsi aynı olduğu için kaynama noktası da değişmeyecektir.
4.Soru
Elif ve Ege ögretmen
Elif ve Ege ögretmenlerinin kontrolünde saf bir katıyı ispirto ocagıyla ısıtıyorlar. Sıcaklık degiimini termometreyle ölçüp aagıdaki grafigi çiziyorlar. Grafige göre aagıdaki soruları cevaplandırıyorlar. Elif’in ve Ege’nin kâgıtlarını inceleyip aldıkları puanlarını hesaplayınız. Her doğru cevap 2 puan kazandırmaktadır.
Adı: Ege
Soyadı: ÖZDEMİR
Sınıf: 5-A
Puan:
[Y] Madde 4. ve 6. dakika arasında ısı almamıştır.
[D] Madde iki kez hâl değiştirmiştir.
[D] 8. ve 10. dakikalar arasında madde ısı almıştır.
[Y] 1. ve 4. dakikalarda maddenin sıcaklığı artmıştır.
[Y] 10. dakikanın sonunda madde sıvı hâldedir.
[D] Kaynama noktası 120 °C'tur.
Adı: Elif
Soyadı: ENES
Sınıf: 5-A
Puan:
[D] Madde 4. ve 6. dakika arasında ısı almamıştır.
[D] Madde iki kez hâl değiştirmiştir.
[D] 8. ve 10. dakikalar arasında madde ısı almıştır.
[D] 1. ve 4. dakikalarda maddenin sıcaklığı artmıştır.
[Y] 10. dakikanın sonunda madde sıvı hâldedir.
[D] Kaynama noktası 120 °C'tur.
Kazanım: F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
Konu: F.5.4.2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Açıklama/Çözüm:
Adı: Ege
Soyadı: ÖZDEMİR
Sınıf: 5-A
Puan: 10 Puan
+[Y] Madde 4. ve 6. dakika arasında ısı almamıştır.
+[D] Madde iki kez hâl değiştirmiştir.
+[D] 8. ve 10. dakikalar arasında madde ısı almıştır.
-[Y] 1. ve 4. dakikalarda maddenin sıcaklığı artmıştır.
+[Y] 10. dakikanın sonunda madde sıvı hâldedir.
+[D] Kaynama noktası 120 °C'tur.
Adı: Elif
Soyadı: ENES
Sınıf: 5-A
Puan: 10 Puan
-[D] Madde 4. ve 6. dakika arasında ısı almamıştır.
+[D] Madde iki kez hâl değiştirmiştir.
+[D] 8. ve 10. dakikalar arasında madde ısı almıştır.
+[D] 1. ve 4. dakikalarda maddenin sıcaklığı artmıştır.
+[Y] 10. dakikanın sonunda madde sıvı hâldedir.
+[D] Kaynama noktası 120 °C'tur.
5.Soru
Aşağıdaki cümlelerde
Sıvı hâldeki bir maddenin ısı alarak gaz hâle geçmesine ……1…. denir.
Bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek bir hâlden baka bir hâle dönümesine …..2…. denir.
Gaz hâlindeki bir madde ısı verdiginde sıvı hâle geçmeden dogrudan katı hâle geçiyorsa bu hâl degiimine ….3….. adı verilir.
Süblimleme olayında ……4..…. hâldeki bir madde ısı alarak dogrudan gaz hâline dönüür.
Sıvı hâldeki bir maddenin ısı vererek katı hâle dönümesine ……5….. denir.
……6…. ısıtıldıgında süblimleen bir katı madde örnegidir.
……7…. olayı, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir.
Naftalin, kuru buz, iyot gibi maddeler ısı aldıklarında ……8…. olayını gerçekletirirler.
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm: 1-Buharlaşma
2-Haldeğişimi
3-Kırağılaşma
4-Katı
5-Donma
6-İyot
7-Erime
6.Soru
Çuha çiçeğinin farkl
Çuha çiçeğinin farklı toprak tiplerinde farklı renkte çiçek açması ................................ örneğidir.

Cevap: modifikasyon
Kazanım: F.8.2.3.3. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
Konu: F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon
Açıklama/Çözüm: Çuha çiçeğinin farklı toprak tiplerinde farklı renkte çiçek açması MODİFİKASYON örneğidir.
7.Soru
Kanın kalpten çıkıp
Kanın kalpten çıkıp akciğerlere giderek oksijence zenginleşmesine ..................................... denir.

Cevap: küçük kan dolaşımı / küçük dolaşım
Kazanım: F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.
Konu: F.6.2.3. Dolaşım Sistemi
Açıklama/Çözüm: Kanın kalpten çıkıp akciğerlere giderek oksijence zenginleşmesine KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI (KÜÇÜK DOLAŞIM) denir.
8.Soru
Genlerle taşınan ve
Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
  • Down Sendromu
  • Hemofili
  • Orak hücreli anemi
  • Renk körlüğü
  • Böbrek yetmezliği
Verilen hastalıklardan kaç tanesi kalıtsal hastalıktır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap: C
Kazanım: F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin sonuçlarını tartışır.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
Bilgi: İnsanlarda; k
Bilgi: İnsanlarda; koyu saç rengi açık saç rengi genine baskındır. Uzun boy geni ise kısa boy genine baskındır. Baskın genler her şartlarda kendini fenotipte ortaya çıkarabilirken, çekinik genlerin kendini gösterebilmesi için homozigot olması gerekir.

Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin genotipi hakkında kesin bir yargıya varmak mümkündür?

I. Sarı saçlı çocuk
II. Kahverengi saçlı anne
III. Uzun boylu baba
IV. Kısa boylu abla
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV

Cevap: B
Kazanım: F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm:
10.Soru
I. AA II. Aa III. aa
I. AA
II. Aa
III. aa
Yukarıda verilen genotiplerden hangisi ya da hangilerinin fenotipi diğerlerinden farklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

Cevap: C
Kazanım: F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm:

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3703

Test: 1792 (%48)
Boşluk Doldurma: 581 (%16)
Doğru Yanlış: 941 (%25)
Klasik: 315 (%9)
Bulmaca-Kavram Ağı: 74 (%2)