BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Fen bilimleri dersin
Fen bilimleri dersinde ışığın madde ile karşılaşması konusu ile ilgili emojiler aşağıdaki ifadeleri veriyor.

Buna göre emojilerden hangisinin ya da hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Cevap: D
Kazanım: F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.5.3. Işığın Maddeyle Karşılaşması
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Yukarıda kutularda y

Yukarıda kutularda yazılı maddeler ışığı geçirme durumuna göre eşleştirilmiştir.
Yapılan bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız l.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.

Cevap: D
Kazanım: F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.5.3. Işığın Maddeyle Karşılaşması
Açıklama/Çözüm:
3.Soru
Aşağıda özdeş cisiml
Aşağıda özdeş cisimlerin perdede oluşturdukları gölge boyları grafikte verilmiştir.

Cisimlerin perdeye olan uzaklıkları eşit olduğuna göre hangi cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe en azdır?
A) X
B) Y
C) Z
D) T

Cevap: D
Kazanım: F.5.5.4.2. Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.
Konu: F.5.5.4. Tam Gölge
Açıklama/Çözüm:
4.Soru
Yukarıda verilen yan

Yukarıda verilen yansıma düzeneğine göre seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Gelme açısı 60 derece
Yansıma açısı 30 derecedir
B) Gelme açısı 90 derece
Yansıma açısı 90 derecedir
C) Gelme açısı 60 derece
Yansıma açısı 60 derecedir
D) Gelme açısı 30 derece
Yansıma açısı 60 derecedir

Cevap: C
Kazanım: F.5.5.2.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.
Konu: F.5.5.2. Işığın Yansıması
Açıklama/Çözüm:
5.Soru
Aşağıdaki şekillerde
Aşağıdaki şekillerde yüzeylere paralel gelen ışık ışınlarının yansıma durumları gösterilmiştir.

Buna göre verilen yüzeyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A yüzeyi pürüzlü, B yüzeyi pürüzsüzdür.
B) A yüzeyinde düzgün yansıma olmuştur.
C) B yüzeyi ayna olabilir.
D) A yüzeyi çakıllı bir yüzey olabilir.

Cevap: B
Kazanım: F.5.5.2.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.
Konu: F.5.5.2. Işığın Yansıması
Açıklama/Çözüm:
6.Soru
Yaz aylarında elektr

Yukarıda verilenler eşleştirdiğine oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Cevap: A
Kazanım: F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.
Konu: F.5.4.4. Isı Maddeleri Etkiler
Açıklama/Çözüm:
7.Soru
Yukarıda kaynaktan y

Yukarıda kaynaktan yayılan ışığın izlediği yolu gösteren bazı resimler çizilmiştir.
Bu resimlerden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap: D
Kazanım: F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
Konu: F.5.5.1. Işığın Yayılması
Açıklama/Çözüm:
8.Soru
Işığın yayılma şekli
Işığın yayılma şeklidir.
Mine
Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan enerji türüdür.
Mert
Kendiliğinden ışık veren ışık kaynağıdır.
Bilgin

Mine, Mert ve Canan'ın hakkında bilgi verdiği ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Mine: Dalgasal
Mert: Ses
Bilgin: Yapay Işık Kaynağı
B) Mine: Doğrusal
Mert: Işık
Bilgin: Doğal Işık Kaynağı
C) Mine: Dalgasal
Mert: Işık
Bilgin: Doğal Işık Kaynağı
D) Mine: Doğrusal
Mert: Ses
Bilgin: Yapay Işık Kaynağı

Cevap: B
Kazanım: F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
Konu: F.5.5.1. Işığın Yayılması
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
Saf bir katının sıca
Saf bir katının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre hangi zaman aralığında madde sadece katı haldedir?
A) 0 - 2
B) 2 - 6
C) 6 - 9
D) 9 - 12

Cevap: A
Kazanım: F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
Konu: F.5.4.2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Açıklama/Çözüm:
10.Soru
Saf bir katının sıca
Saf bir katının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre hangi zaman aralığında madde sadece sıvı haldedir?
A) 0 - 2
B) 2 - 6
C) 6 - 9
D) 9 - 12

Cevap: C
Kazanım: F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
Konu: F.5.4.2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Açıklama/Çözüm:
11.Soru
Birce, maddenin hâl

Birce, maddenin hâl değişimi ile ilgili kavramların olduğu kartları alıyor. Birbirinin tersi olan hâl değişimlerinin eşleştirmek istiyor.
Hangi kartları eşleştirirse doğru yapmış olur?
A) Donma ve Erime
B) Donma ve Yoğuşma
C) Yoğuşma ve Süblimleşme
D) Süblimleşme ve Buharlaşma

Cevap: A
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
12.Soru
Özdeş basketbol topl

Özdeş basketbol topları eşit yükseklikten yukarıda gösterilen yüzeylere eğimli yoldan serbest olarak bırakılıyor.

Basketbol toplarının gidebileceği mesafeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Kum Yüzey > Beton Yüzey > Cam Yüzey
B) Beton Yüzey > Cam Yüzey > Kum Yüzey
C) Kum Yüzey > Cam Yüzey > Beton Yüzey
D) Cam Yüzey > Beton Yüzey > Kum Yüzey

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
Konu: F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti
Açıklama/Çözüm:
13.Soru
Yukarıda üç özdeş di

Yukarıda üç özdeş dinamotreye asılan farklı ağırlıklar ve uzama miktarları verilmiştir.
III.dinamometreye asılı olan cismin ağırlığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 70 N
B) 80 N
C) 100 N
D) 120 N

Cevap: D
Kazanım: F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
Konu: F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
Açıklama/Çözüm:
14.Soru
Mikroskobik canlılar
Mikroskobik canlılar; toprakta, insan vücudunda, sularda ve hatta buzullarda bile yaşayabilirler. İnsanların bağırsaklarında bulunan bazı bakteriler besinlerin parçalanmasında ve vitaminlerin oluşmasında yardımcı olur. Kirli sularla vücuda bulaşan kolera bakterisi ise ölümcül kolera hastalığına sebep olabilmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılar için doğru değildir?
A) Mikroskobik canlılar farklı ortamlarda yaşayabilirler.
B) Uygun yöntemle toprağı incelersek mikroskobik canlıları gözlemleyebiliriz.
C) Bütün mikroskobik canlılar ölümcül hastalıklara sebep olur.
D) Kolera, bakterilerin sebep olduuğu hastalıktır.

Cevap: C
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:
15.Soru
Bazı canlıların etki
Bazı canlıların etkileri insan yaşamı için olumsuz durumlar oluşturabilirken çevre ve doğal döngü için çok gereklidir.
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin tüketilmesi insan sağlığı açısından zararlı iken besinlerin çürüyüp toprağa karışması için gereklidir?
A) Kültür Mantarı
B) Maya Mantarı
C) Eğrelti Otu
D) Küf Mantarı

Cevap: D
Kazanım: F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
Konu: F.5.2.1. Canlıları Tanıyalım
Açıklama/Çözüm:
16.Soru
1. Naftalinin süblim

Yukarıda verilen olayların hangilerinde madde sıvı hale geçmeden hal değişimi gerçekleşmiştir?
A) Naftalinin süblimleşmesi ve Buzun suya dönüşmesi
B) Buzun suya dönüşmesi ve Mumun erimesi
C) Naftalinin süblimleşmesi ve Kırağının oluşması
D) Mumun erimesi ve Kırağının oluşması

Cevap: C
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
17.Soru
Yukarıda maddenin ha

Yukarıda maddenin hal değişimi ile ilgili şema verilmiştir. Bu hal değişim şemasına göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) A erime ve E süblimleşmedir. Her iki olayda da madde çevresine ısı verir.
B) B yoğuşma ve C buharlaşmadır. Her iki olayda birbirinin tersidir.
C) E ve F olayları birbirinin tersidir. Her iki olayda da madde çevresine ısı verir.
D) F kırağılaşma ve D donma olaylarıdır. Her iki olayda da madde soğur.

Cevap: D
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
18.Soru
Birce buzdolabından

Birce buzdolabından çıkardığı su şişesinin üzerinde bir süre sonra su damlacıkları oluştuğunu gözlemlemiştir.
Şişenin üzerinde oluşan bu su damlacıklarının oluşma sebebinin açıklaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Havadaki su buharı soğuk şişeye çarpınca ısı vererek yoğuşmuştur
B) Şişedeki su ısı alarak buharlaşmıştır
C) Soğuk şişedeki su ısı alarak kırağılaşmıştır
D) Havadaki su buharı ısı vererek süblimleşmiştir

Cevap: A
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
19.Soru
Aşağıda verilenlerde
Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşma ile kaynama arasındaki farklardandır?
A) Buharlaşma ve kaynama belirli bir sıcaklıkta olur.
B) Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama ise belirli sıcaklıkta olur.
C) Buharlaşma sıvının her yerinde, kaynama belli bir yerinde olur.
D) Buharlaşma kaynamadan daha hızlı olur.

Cevap: B
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:
20.Soru
Yukarıda harflendiri

Yukarıda harflendirilmiş olayların hangilerinde madde ortama ısı verir?
A) L - M - P - R
B) K - L - M
C) L - M - N
D) L - P - R

Cevap: D
Kazanım: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
Konu: F.5.4.1. Maddenin Hâl Değişimi
Açıklama/Çözüm:

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)