F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.

F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.


Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.

Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.

1. Soru-230
Aşağıda verilen çizelgedeki boşluklara yazılacak madde örnekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 
 I.  II.  III.
 ...........  ..........  ..........
 sıkıştırılamaz  az da olsa sıkıştırılabilir  sıkıştırılabilir
 elementtir  bileşiktir  karışımdır
 I.  II.  III.
A)
 Demir  bakır  su
B)
 Bakır  su  hava
C)
 Karbon  hava alüminyum
D)
 Civa  oksijen  azot

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
2. Soru-231

Ali, saf bir maddenin değişimi sırasında taneciklerini başlangıçta I. şekildeki gibi çizerken daha sonra II. şekildeki gibi çizmiştir. Ali’nin maddenin tanecik yapısını gösteren bu çizimlerindeki değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Madde hâl değişimine uğramıştır.
B) Madde kimyasal değişime uğramıştır.
C) Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar artmıştır.
D) Madde erimiştir.

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
3. Soru-1512
Günlük hayatta kullandığımız bazı nesneler üretilirken gazların sıkıştırılabilmesi özelliğinden yararlanılır.
Aşağıdaki nesnelerden hangisinde bu özellikten yararlanılmıştır?
A) Şişedeki zeytinyağı
B) Madeni para
C) Yangın söndürme tüpü
D) Tren rayları

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
4. Soru-1533
I. Suyu oluşturan taneciklerin hareketliliği buzu oluşturan taneciklerin hareketliliğinden fazladır.
II. Suyu oluşturan tanecikler buzu oluşturan taneciklere göre birbirine daha yakındır.
III. Suyu oluşturan tanecikler sadece dönme hareketi yapar.
Su ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) II-III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
5. Soru-1669
I. Sıvı ve gazlar akma özelliğine sahiptir.
II. Gaz maddelerin tanecikleri, dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapabilir.
III. Sıvılar gazlardan daha çok sıkışabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap/Çözüm Göster Tüm Cevap/Çözümleri Göster Çözüm Öner/Hata Bildir Detayları Göster
Sonraki Sayfa › Son Sayfa »

Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.


Konuya Ait Tüm Kazanımlar

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3960

Test: 2003 (%51)
Boşluk Doldurma: 598 (%15)
Doğru Yanlış: 968 (%24)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)