BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.6.4.4. Yakıtlar Konusu Detayları

F.6.4.4. Yakıtlar Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.6.4.4. Yakıtlar
Önerilen Süre:
6 ders saati
Konu / Kavramlar: Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları
F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.
Fosil yakıtların sınırlı olduğu ve yenilenemez enerji kaynaklarından biri olduğu belirtilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi örnekler verilerek vurgulanır.
Kazanım Bileşenleri:
 • Yakıtı tanımlama
 • Fosil yakıtları tanımlama
 • Yakıtları sınıflandırma
 • Yaygın kullanılan katı yakıtlara örnek verme
 • Yaygın kullanılan sıvı yakıtlara örnek verme
 • Yaygın kullanılan gaz yakıtlara örnek verme
 • Enerji kaynaklarını sınıflandırma
 • Yenilenemez enerji kaynaklarını açıklama
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklama
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini belirtme
 • Yenilenemez enerji kaynaklarına örnek verme
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verme
 • Yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajlarına göre karşılaştırma
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajlarına göre karşılaştırma
 • Güneş enerjisini açıklama
 • Jeotermal enerjiyi açıklama
 • Biyokütle enerjisini açıklama
 • Hidroelektrik enerjiyi açıklama
 • Rüzgâr enerjisini açıklama
 • Nükleer enerjiyi açıklama
 • Fosil yakıtlara örnek verme
F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.
Kazanım Bileşenleri:
 • Yakıtların kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklama
 • Yakıtların kullanımının canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini açıklama
 • Sera gazını tanımlama
 • Sera gazlarına örnek verme
 • Sera etkisini açıklama
 • Küresel ısınmayı açıklama
F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.
Kazanım Bileşenleri:
 • Soba ve doğal gaz zehirlenmelerinde yapılması gerekenleri listeleme
 • Soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenlerini açıklama
 • Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine yol açan yakıtlara örnek verme
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)