BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

F.7.7.1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri Konusu Detayları

F.7.7.1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri Konusu ait detaylar, konuya ait kazanımlar. Kazanımlar için lütfen kazanıma tıklayınız.

Açıklama

F.7.7.1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Önerilen Süre:
8 ders saati
Konu / Kavramlar: Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim
F.7.7.1.1. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.
Kazanım Bileşenleri:
 • Basit olmayan elektrik devresini tanımlama
 • Bir elektrik devresinde devre elemanlarını seri ve paralel bağlamanın ne olduğunu belirleme
 • Seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devresini tanımlama
 • Elektrik devrelerine enerji sağlayan pil çeşitlerine örnek verme
 • Seri bağlı pillerden oluşan elektrik devresini tanımlama
 • Seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devre şeması çizme
 • Seri bağlı pillerden oluşan elektrik devre şeması çizme
 • Seri bağlı ampullerden oluşan devrelerde ampul sayısının ampullerin parlaklığını nasıl etkilediğini açıklama
 • Seri bağlı pillerden oluşan devrelerde pil sayısının ampullerin parlaklığını nasıl etkilediğini açıklama
 • Seri bağlı devrelerin avantaj ve dezavantajlarını açıklama
 • Paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devresini tanımlama
 • Paralel bağlı pillerden oluşan elektrik devresini tanımlama
 • Paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devre şeması çizme
 • Paralel bağlı pillerden oluşan elektrik devre şeması çizme
 • Paralel bağlı ampullerden oluşan devrelerde ampul sayısının ampullerin parlaklığını nasıl etkilediğini açıklama
 • Paralel bağlı pillerden oluşan devrelerde pil sayısının ampullerin parlaklığını nasıl etkilediğini açıklama
F.7.7.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.
Kazanım Bileşenleri:
 • Paralel bağlı devrelerin avantaj ve dezavantajlarını açıklama
 • Seri ve parelel bağlı dirençlerden oluşan elektrik devresini tanımlama
 • Eş değer direnci açıklama
 • Seri bağlı dirençlerden oluşan devrenin eş değer direncini hesaplama
 • Paralel bağlı dirençlerden oluşan devrenin eş değer direncinin nasıl değiştiğini açıklama
F.7.7.1.3. Elektrik akımını tanımlar.
Kazanım Bileşenleri:
 • Elektronların hareketini akım olarak açıklama
 • Elektrik akımını bir çeşit enerji aktarımı olarak tanımlar.
 • Akımın, birim zamanda birim alandan geçen elektron sayısı olarak ölçülebildiğini açıklama
 • Akım biriminin amper olduğunu belirtme
 • Elektrik akımının yönünün nasıl bulunduğunu açıklama
 • Akımın, ampermetre ile ölçüldüğünü açıklama
 • Ampermetrenin devreye seri bağlandığını açıklama
F.7.7.1.4. Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar.
Kazanım Bileşenleri:
 •  Elektrik enerjisi kaynaklarının elektrik devrelerine elektrik akımı sağladığı belirtme
F.7.7.1.5. Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.
a. Gerilim kavramı piller üzerinden açıklanır.
b. Bir iletkende gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişki Ohm Yasası üzerinden açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Kazanım Bileşenleri:
 • Kısa devre olayını açıklama
 • Gerilimi açıklama
 • Gerilim biriminin volt olduğunu açıklama
 • Gerilimin voltmetre ile ölçüldüğünü açıklama
 • Voltmetrenin devreye paralel bağlandığını açıklama
 • Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi açıklama
 • Bir devredeki direncin, dirençölçer adı verilen araçla ölçüldüğü açıklama
 • Ohm yasasını açıklama
 • Ohm yasası ile ilgili problem çözme
 • Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılığının sebebini elektriksel dirençle ilişkilendirme
F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar.
Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.
Kazanım Bileşenleri:
 •  Özgün bir aydınlatma aracı tasarlama
Konuya Ait Sorular Ünitedeki Tüm Konular Ana Sayfa
Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3857

Test: 1901 (%49)
Boşluk Doldurma: 598 (%16)
Doğru Yanlış: 967 (%25)
Klasik: 316 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 75 (%2)